You are here
Home > ಪುಟ ೧ > ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ – ಅಂಬಿಕಾ

ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ – ಅಂಬಿಕಾ

ghostwriter obama ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಾಣ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ “ವೆಬ್ ತನ” ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರಿಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಊಹೆಮೀರಿ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

how to write a contrast paper

get ಹವ್ಯಾಸಿ/ವೃತ್ತಿಪರ ಲೇಖಕರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಸುಂದರ ವೆಬ್ ತಾಣ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಹಾಗು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

http://gplworld.com/?p=pay-to-do-hw
Top